We wtorek, 10 maja 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do sieci tworzącej koalicję wspierającą kampanię „Twoje słowa. Moja godność”. Celem tej  inicjatywy jest przeciwdziałanie „dziadurzeniu”, czyli używaniu dyskryminującego języka wobec osób starszych. Kampania „Twoje słowa. Moja godność” to kolejny etap projektu „Język wobec starości, szacunek w praktyce” realizowanego przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizacja projektu odbywa się w siedmiu gminach województwa łódzkiego, w tym na terenie Drzewicy za pośrednictwem  Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Wtorkowe spotkanie, będące oficjalną inauguracją kampanii,  zgromadziło przedstawicieli gminnych władz samorządowych na czele z Burmistrzem Drzewicy Januszem Reszelewskim i Zastępcą Burmistrza Dominikiem Niemirskim, reprezentantów lokalnych instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych, drzewickich seniorów oraz gości z Opoczna. Swoją obecnością zebrani potwierdzili wsparcie dla osób starszych oraz  sprzeciw wobec „dziadurzenia” - używania w stosunku do seniorów protekcjonalnego i dyskryminującego języka. Po obejrzeniu filmu „Co to jest dziadurzenie” i wystąpieniu  ambasadorki kampanii „Twoje słowa, moja godność” Zdzisławy Majchrowskiej uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji Magdaleny Skrzydlewskiej - koordynatorki projektu „Język wobec starości, szacunek w praktyce”. Wykład traktujący o wielu aspektach problemu „dziadurzenia” został dopełniony prezentacją multimedialną. Głos zabrał także Burmistrz Janusz Reszelewski, zaznaczając, że wspieranie postaw i zachowań przeciwdziałających „dziadurzeniu” to realizacja podstawowego zadania samorządu, czyli dbania o komfort życia mieszkańców w każdym jego obszarze. Kulminacyjnym punktem uroczystości była ceremonia podpisania deklaracji przystąpienia do sieci tworzącej koalicję wspierającą kampanię „Twoje słowa. Moja godność”. Pod dokumentem podpisy złożyło dziesięć osób:

- Janusz Reszelewski - Burmistrz Drzewicy,

- Dominik Niemirski - Zastępca Burmistrza i Prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń",

- Janina Iwona Rosłaniec - Dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy,

- Paulina Wołynkiewicz - Kierowniczka Dzienny Dom "Senior+" w Drzewicy,

- Agnieszka Brola - Dyrektorka Powiatowego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy,

- Marek Wójcik - reprezentujący NZOZ Przychodnia Rodzinna „DOM-MED” w Jelni,

- Irena Kwiecień - Prezeska Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Drzewicy,

- Edyta Bartos - Prezeska Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy,

- Edyta Kowalska - Kierowniczka Rejonowej Przychodni Zdrowia w Drzewicy,

- Maria Madej - aktywistka Klubu Seniora w Drzewicy.

Sygnatariusze deklaracji wyrazili nadzieję, że wspólne działania pozwolą ograniczyć przyczyny dziadurzenia* (gerontomowy*) i uświadomią negatywne skutki tego zjawiska dla funkcjonowania osób starszych. Szczegółowe informacje dotyczące projektu, kampanii oraz problemu „dziadurzenia” dostępne są stronie: dziadurzenie.org

W środę, 27 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy odbyło się spotkanie Burmistrza Drzewicy z wolontariuszami zaangażowanymi w akcję społeczną „Solidarni z Ukrainą”.  Za pracę społeczną podczas działań pomocowych partnerzy, koordynatorzy i wolontariusze akcji „Solidarni z Ukrainą” otrzymali oficjalne podziękowania od gminnego samorządu. Pierwsza edycja akcji pomocowej "Solidarni z Ukrainą", organizowanej przez Gminę Drzewica oraz Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń", zakończyła się wielkim sukcesem. Przyniosła blisko 580 paczek i ponad 19.100 artykułów rzeczowych, które trafiły do potrzebujących obywateli Ukrainy. Akcja nie byłaby tak skuteczna, gdyby nie ogromne zaangażowanie instytucji, placówek oraz mieszkańców organizujących lokalne zbiórki na terenie całej Gminy Drzewica. Dzięki tej współpracy udało nam się pomóc bardzo wielu ukraińskim rodzinom przeżywającym koszmar wojny.

We wtorek, 12 kwietnia 2022 r. zakończyła się pierwsza edycja zbiórki rzeczowej darów w ramach akcji „Solidarni z Ukrainą”. Organizatorami akcji byli Gmina Drzewica oraz Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Przez ponad czterdzieści dni pracownicy Urzędu Miejskiego w Drzewicy oraz wolontariusze Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” przyjmowali dary dla obywateli Ukrainy od mieszkańców Gminy Drzewica, a także partnerów, którzy włączyli się w organizację zbiórki. W ramach trwającej od 28 lutego 2022 r. akcji przygotowanych zostało blisko 580 paczek z pomocą rzeczową na które składało się ponad 19.100 artykułów. Zbiórka darów w terenie była realizowana za pośrednictwem partnerów akcji „Solidarni z Ukrainą”, a byli nimi: Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewicy, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Fałkowie, Szkoła Podstawowa w Brzustowcu, Koło Gospodyń Wiejskich w Zakościelu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy, Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, Sołectwo Krzczonów, Dzienny Dom Senior+ w Drzewicy, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie, Koło Gospodyń Wiejskich w Jelni, Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzustowcu, Sołectwo Dąbrówka, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych. Zebrane w ramach akcji dary rzeczowe zostały przekazane bezpośrednio obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Drzewica oraz do magazynu powiatowego w Opocznie. Za okazaną pomoc i wsparcie przy realizacji akcji serdecznie dziękujemy druhom OSP z terenu Gminy Drzewica, w szczególności OSP w Drzewicy oraz grupie parafialnej Caritas w Drzewicy. Gorące podziękowania składamy mieszkańcom Gminy Drzewica oraz Gminy Fałków, za okazane serce i przekazane dary. Za współpracę dziękujemy Gminie Drzewica oraz Powiatowi Opoczyńskiemu.

W niedzielę, 3 kwietnia 2022 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy rozegrano Turniej Miast 2022 w Piłce Siatkowej Mężczyzn "O Puchar Burmistrza Drzewicy". Organizatorami imprezy były LZS Siatkarz Drzewica, Urząd Miejski w Drzewicy oraz Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń". Tegoroczna edycja turnieju zgromadziła siedem drużyn z trzech powiatów i dwóch województw: Siatkarza Drzewica, Szacunek Drzewica, Volley 2000 Opoczno, Państwową Straż Pożarną Opoczno, Gminę Białaczów (wszystkie zespoły – powiat opoczyński, woj. łódzkie), FUKS Sulejów (powiat piotrkowski, woj. łódzkie) oraz Mogielnicę (powiat grójecki, woj. mazowieckie). Po kilkugodzinnej, emocjonującej rywalizacji najlepsza okazała się drużyna Mogielnicy, która w wielkim finale pokonała gospodarzy z Siatkarza Drzewica. Trzecie miejsce wywalczył FUKS Sulejów, wygrywając z młodzieżą Volleya Opoczno. W ramach współpracy przy organizacji wydarzenia nasi wolontariusze serwowali „pyszny” – jak twierdzą uczestnicy – żurek i obsługiwali stoisko ze słodkim poczęstunkiem.

W środę, 30 marca 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Drzewicy. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie Gminy Drzewica. Na terenie Gminy Drzewica działa kilkadziesiąt pozarządowych organizacji społecznych, które wzajemnie się uzupełniając działają na rzecz rozwoju lokalnego. Zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców zostało docenione przez gminnych samorządowców. Podczas uroczystego posiedzenia Komisji społecznicy otrzymali oficjalne podziękowania od Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego, który wręczając okolicznościowe dyplomy i upominki życzył wszystkim realizacji kolejnych ambitnych inicjatyw oraz satysfakcji z wypełniania jakże ważnej misji społecznej. Po ceremonii goście przedstawili sprawozdania z ubiegłorocznej działalności stowarzyszeń, a także nakreślili plany działania na rok bieżący. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” reprezentował Prezes Dominik Niemirski.

W niedzielę, 30 stycznia 2022 r. w Drzewicy zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Organizacją finału po raz kolejny zajęło się Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy oraz Urzędem Miejskim w Drzewicy. Od rana do późnych godzin popołudniowych – w deszczu i wietrze - datki na rzecz Orkiestry zbierało 25 wolontariuszy, którzy kwestowali w kilku miejscowościach na terenie powiatów opoczyńskiego i przysuskiego, m.in. w: Drzewicy, Domasznie, Radzicach Dużych, Poświętnem-Studziannie, Sołku, Rożku, Bielinach i Odrzywole. Tegoroczny finał z zachowaniem obowiązujących ograniczeń wynikających ze stanu pandemii miał jednak formę podobną do tej znanej nam z poprzednich lat. Zbiórce towarzyszyła tradycyjna impreza z koncertami, prezentacjami, pokazami i licytacjami. Miała ona miejsce w RCK, gdzie od godz. 15.00 przed publicznością występowali artyści rodzimi i przyjezdni. Pierwsza część popołudnia należała do gospodarzy z RCK. Publiczność oklaskiwała występy zespołu wokalnego, grupy "Tęczusie" oraz grup tanecznych "Zadymiarze" i "Ewakuacja". Później scenę opanowali artyści spoza Drzewicy, w tym utalentowany wokalista Arkadiusz Solarz przy asyście instrumentalistki. Powody do zadowolenia mieli także fani ciężkiego grania. Specjalnie dla nich zagrały dwa zespoły - czeska "Orchidea" (heavy metal) i polska "Szara Masa" (punk rock). W przerwach między koncertami wolontariusze prowadzili licytacje na rzecz WOŚP. Darczyńcy mogli wspierać fundację wrzucając pieniądze do puszki stacjonarnej lub korzystając z terminala płatniczego. Oprócz orkiestrowych gadżetów do nabycia były, m.in.: bony na zabiegi kosmetyczne,  vouchery na badania psychologiczne dla kierowcy, vouchery na skorzystanie z wodnych atrakcji nad drzewickim zalewem, noże kuchenne, garnki, patelnie, portfele, obrazy, kosmetyki, ręcznie wykonane upominki oraz zestawy gadżetów przekazane przez lokalne stowarzyszenia i instytucje. Zgodnie z tradycją, kulminacyjnym momentem imprezy było " Światełko do nieba". O godz. 20.00 zebrani wyszli na plac za RCK, gdzie obejrzeli efektowny pokaz sztucznych ogni. Ostatecznie, dzięki hojności mieszkańców, zaangażowaniu wolontariuszy, sponsorów, partnerów, zespołów oraz wszystkich ludzi dobrej udało się zebrać 14.923,18 zł.