We wtorek, 15 czerwca 2021 r. Starosta Opoczyński Marcin Baranowski i Wicestarosta Maria Barbara Chomicz reprezentując Powiat Opoczyński podpisali z fundacjami i stowarzyszeniami umowy na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Zadanie „Prowadzenie działań rehabilitacyjnych oraz wspieranie i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zagrożeniem wykluczeniem społecznym w gminie Drzewica.” powierzono DCW "Ofiarna dłoń". Podpisy pod umową w imieniu naszego stowarzyszenia złożyli Prezes Dominik Niemirski oraz Skarbnik Edyta Bartos.

Po długiej przerwie, spowodowanej obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, w związku z COVID-19, wznowiona została działalność Klubu Seniora w Drzewicy. Uczestnicy Klubu, spotykają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i w czwartki. Aktywnie uczestniczą w zajęciach z rękodzieła, a także dbają o swoją sprawność fizyczną, wykonując ćwiczenia, pod czujnym okiem fizjoterapeuty. Ten tydzień obfitował jednak w dodatkowe wydarzenia. Seniorzy podtrzymując tradycję, zgromadzili się przed obrazem Matki Bożej, by wspólnie zaśpiewać majówkę. Mimo mało sprzyjających warunków atmosferycznych, udało się również zorganizować wspólne grillowanie. Działalność Klubu Seniora w Drzewicy, dofinansowana jest w ramach projektu  „CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W środę, 26 maja 2021 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbył się pilotażowy warsztat „Twoje słowa, moja godność” w ramach projektu „Język wobec starości - szacunek w praktyce” realizowanego przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca z dotacji Program Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanej z Funduszy EOG. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji senioralnych działających na terenie Gminy Drzewica – Klubu Seniora działającego przy Drzewickim Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, Koła Emerytów i Rencistów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Drzewicy. Uczestników warsztatu przywitał Prezes DCW „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski, który podkreślił, że problem dyskryminacji osób starszych jest bardzo często przez nas niedostrzegany, często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zwracając się do osób starszych używamy słów, które naruszają ich godność. Prezes DCW „Ofiarna dłoń” podziękował również za wybór Drzewicy na miejsce organizacji pierwszego warsztatu. Słowo #Dziadurzenie podczas spotkania zostało odczarowane a jego negatywne i dyskryminujące skutki dla osób starszych zamienione w "kulę śniegową", którą zaczynamy toczyć przez kolejne miejscowości. Z relacji uczestników spotkania wynika, że temat jest bardzo ważny, a warsztat był dla nich cennym doświadczeniem. Partnerem projektu jest Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”.

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” przekazało plastikowe zakrętki zebrane w ramach lokalnej akcji dla Gabrysia. Gabryś urodził się w lutym 2017 roku z rozszczepem dłoni i stóp. Do tej pory przeszedł cztery operacje. Gabriel został zakwalifikowany do dwóch operacji w Paley European Institute u dra Paley. Rodzice Gabrysia prowadzą obecnie zbiórkę środków na ten cel. Robią to m.in. poprzez licytacje na facebook’u (link do licytacji) i portal siepomaga.pl (link do zbiórki). Zachęcamy do wsparcia!

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” zakończyło realizację projektu RPLD.09.01.01-10-B119/19 pt. „Pomocna dłoń - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX Włączenie społeczne, Działania: IX.1.Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania: IX.1.1. Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, w wieku 18-67 l. zamieszkujących w powiecie opoczyńskim. W projekcie wzięło udział 20 osób. W ramach projektu uczestnicy skorzystali z oferowanych form wsparcia: Indywidualna Ścieżka Reintegracji, life and carrer coaching, specjalistyczne wsparcie doradcze, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże. Projekt realizowany był w okresie od 2020-02-01 do 2021-03-31, w partnerstwie z NCG- New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki.

W niedzielę, 11 kwietnia 2021 r. w porannym programie śniadaniowym TVP Łódź „Budzi się ludzi” wzięli udział społecznicy z Drzewicy. Atrakcje turystyczne miasta przybliżyli członkowie Lokalnej Grupy Działania „Nad Drzewiczką” – Irena Kwiecień i Witold Chotecki. O kajakarstwie górskim na nizinach opowiadał członek Zarządu Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica Krzysztof Klimek oraz zawodnik klubu – kanadyjkarz Szymon Zawadzki. W trakcie programu zaprezentowano również przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Drzewica. Zaproszenie do udziału w programie otrzymali także przedstawiciele Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Na pytania redaktorów - Magdy Libiszewskiej i Szymona Nowaka, dotyczące aktywności społecznej wolontariuszy odpowiadali: Dominik Niemirski, Maria Madej i Ewa Sieczak. To drugie spotkanie drzewickich Wolontariuszy z redakcją TVP Łódź. Przypomnijmy, że ekipa telewizyjna odwiedziła nas na jesieni 2020 r. Przedstawiciele DCW „Ofiarna dłoń” w magazynie społecznym pod redakcją Magdaleny Majewskiej „W społecznym labiryncie” opowiadali wówczas o działalności w czasie pandemii. Dziękujemy za dostrzeżenie naszej pracy społecznej.