We wtorek, 16 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych Powiatu Opoczyńskiego w 2023 roku. W trakcie spotkania Starosta Opoczyński Marcin Baranowski i Wicestarosta Maria Barbara Chomicz podpisali umowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania patologiom społecznym. Podczas spotkania obecni byli również Skarbnik Powiatu Anna Słoniewska, Sekretarz Powiatu Grażyna Wielgus, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Maria Sołtysiak. Umowę na realizację zadania publicznego w imieniu Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” podpisał Dominik Niemirski – Prezes Zarządu.

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” jako partner społeczny przystępuje do realizacji projektu „Twoje słowa. Moja godność”, którego celem jest przeciwdziałanie używaniu dziadurzenia tj. specyficznego i dyskryminującego osoby starsze języka. Dziadurzenie jest zjawiskiem powszechnym, które narusza podstawowe prawo człowieka – prawo do godności osób starszych. Dwa lata temu rozpoczęliśmy przeciwdziałanie zjawisku dziadurzenia, obecnie przystępujemy do kontynuacji działań ze świadomością krzywdy, którą dziadurzenie wyrządza osobom starszym. Dzisiaj wiemy, że ten protekcjonalny i dyskryminujący osoby starsze język nie może być akceptowany w przestrzeni publicznej i relacjach rodzinnych. Planowane działania (warsztaty antydyskryminacyjne z zakresu komunikacji społecznej, praw człowieka oraz kampania społeczna) mają ograniczyć przyczyny i zmniejszyć skalę występowania dziadurzenia – poprzez: uświadomienie jego negatywnych skutków dla społecznego funkcjonowania osób starszych, podniesienie kompetencji komunikacyjnych osób starszych i osób pracujących z osobami starszymi i nauczenie asertywnego reagowania na dziadurzenie oraz w ramach kampanii społecznej stworzenie sieci instytucji lokalnych pod hasłem „Tu nie dziadurzymy”. Zapraszamy organizacje, grupy nieformalne zrzeszające i działające na rzecz osób starszych oraz instytucje i osoby fizyczne pracujące z osobami starszymi z terenu Gminy Drzewica do udziału w działaniach, o których będziemy informować. Powiedzmy razem NIE DZIADURZYMY! Projekt „Twoje słowa. Moja godność” realizowany jest na terenie woj. łódzkiego i podlaskiego przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” Hajnówka Centralna Stacja Kultury finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Prezenty od zajączka na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy 🐇🐰🥚🐣🐑 

W środę, 5 kwietnia 2023 r. Wolontariusze Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” dostarczyli blisko 60 paczek ze środkami czystości i higieny osobistej dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców Gminy Drzewica. Spotkania z mieszkańcami tuż przed Świętami Wielkiej Nocy były również doskonałą okazją do przekazania życzeń.

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” będzie realizatorem programu wspierającego osoby z niepełnosprawnością oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Poświętne. Gmina Poświętne powierzyła stowarzyszeniu realizację dwóch zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Pierwsze zadanie pt. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023” zakłada wsparcie w formie usług asystenckich dla 4 osób z niepełnosprawnością. Drugie zadanie pt. „OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023” ma na celu zapewnienie wsparcia dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 5 osobami niepełnosprawnymi. Usługi wspierające będą realizowane do końca 2023 r. Zadania te są współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego pozyskanych przez Gminę Poświętne, za pośrednictwem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Umowy powierzające realizację zadań publicznych zostały podpisane w sali obrad Urzędu Gminy w Poświętnem przez Wójta Gminy Poświętne Michała Franasa oraz Prezesa DCW „Ofiarna dłoń” Dominika Niemirskiego. Stowarzyszenie na realizację zadań otrzymało dotację w wysokości łącznej 90.000 zł, w tym 74.676 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego. Rekrutację uczestników programów prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem.

Jak co roku drzewicki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został zorganizowany przez Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury oraz Gminą Drzewica. Na jego czele stał prezes DCW "Ofiarna dłoń" Dominik Niemirski. W niedzielę, 29 stycznia 2023 r. kilkudziesięciu wolontariuszy WOŚP wyruszyło w teren. Przed wyjściem z RCK zasady zbiórki przypomniał szef sztabu, natomiast o bezpieczeństwie w trakcie akcji mówili funkcjonariusze KPP w Opocznie. Do późnych godzin popołudniowych datki na rzecz Orkiestry zbierano w kilku miejscowościach na terenie powiatów opoczyńskiego i przysuskiego, m.in. w: Drzewicy, Domasznie, Radzicach Dużych, Bielinach, Nieznamierowicach, Rusinowie, Sołku, Libiszowie, Poświętnem i Odrzywole. Zgodnie z drzewicką tradycją o godzinie 15:00 rozpoczęła się część artystyczna z koncertami, prezentacjami, pokazami i licytacjami. Impreza miała miejsce w Regionalnym Centrum Kultury, gdzie w sali widowiskowej wystąpili rodzimi artyści oraz goście spoza Drzewicy. Publiczność oklaskiwała występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej z RCK, zespołu "Jakoś to będzie", grupy artystycznej Koła Gospodyń Miejskich "Drzewiczanki", zespołów ludowych "Drzewiczanie" i "Mali Drzewiczanie", wokalistów oraz dziecięcych i młodzieżowych grup tanecznych z RCK. Gwiazdami wieczoru byli utalentowani wokaliści, Marcin Szczurski z Opoczna oraz pochodząca z Pabianic Weronika Borowiec. Weronice towarzyszył Band w składzie: Szymon Gwadera, Piotr Pacan, Łukasz Stępniak, Mateusz Nowak. W przerwach między koncertami wolontariusze prowadzili licytacje na rzecz WOŚP. Darczyńcy mogli wspierać Fundację wrzucając pieniądze do puszki stacjonarnej lub korzystając z terminala płatniczego. Oprócz orkiestrowych gadżetów do nabycia były m.in.: wytwory rękodzieła, obrazy, vouchery oraz zestawy gadżetów przekazane przez lokalne stowarzyszenia i instytucje. Płytkę WOŚP z limitowej serii Ceramiki Paradyż wylicytował burmistrz Janusz Reszelewski. Wolontariuszki z DCW i KGM "Drzewiczanki" przygotowały pyszne słodkości i zupę. Dużym powodzeniem cieszyły się pokazy ułanów ze Stowarzyszenia Hubalczycy 1939-1940 z Poświętnego. Za budynkiem RCK można było pojeździć konno, zorganizowano także pokazy rycerskie. Zgodnie z tradycją, kulminacyjny moment imprezy stanowiło "Światełko do nieba". Przed godz. 21.00 mieszkańcy wyszli na plac za RCK, gdzie obejrzeli efektowny pokaz sztucznych ogni, zorganizowany pod nadzorem druhów OSP. Ze wstępnych przeliczeń wynika, że dzięki hojności mieszkańców, zaangażowaniu wolontariuszy, sponsorów, partnerów, zespołów oraz wszystkich ludzi dobrej woli udało się zebrać 28.151,10 zł.

W niedzielę, 22 stycznia 2023 r. w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, odbył się wyjątkowy koncert jedności polsko-ukraińskiej. Dźwięki ukraińskich utworów ludowych były podziękowaniem za pomoc, jaką Polacy – mieszkańcy Łódzkiego nieśli uchodźcom od pierwszych dni po wybuchu wojny. Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowego Festiwalu ,,Rzeka Dniestr”. A zorganizowane zostało wspólnie przez marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera, starostę powiatu opoczyńskiego Marcina Baranowskiego i burmistrza miasta Chocim Andrija Dranczuka. Patronat honorowy nad koncertem objął poseł Robert Telus. Niedzielny koncert był nie tylko podziękowaniem ale także świetną okazją do pokazania kultury ukraińskiej i zacieśnienia przyjaźni pomiędzy naszymi narodami. Z kolei obywatelom Ukrainy, przebywających na terenie województwa łódzkiego, dał szansę do integracji i spotkania z rodzimymi artystami. Podczas dwugodzinnego występu zaprezentowali się laureaci międzynarodowych i ukraińskich konkursów oraz festiwali - ludowe zespoły folklorystyczne, taneczne i wokalne. Przed publicznością wystąpiło 50 artystów, między innymi: zespół muzyczny „Besarabski kolor”, ludowy amatorski zespół folklorystyczny „Bilyvchanka”, wzorowy amatorski zespół choreograficzny tańca współczesnego „Krok do przodu”, Amatorski Zespół Tańca Ludowego „Młodzież”, Alyona Tatarchuk, która jest solistką Khotinsky BNTD, szefową wzorowego amatorskiego studia wokalnego „Happy Children”. Zaproszenie na niedzielny koncert w Łodzi otrzymało Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, które wspierało organizację gminnej zbiórki darów oraz realizowało w 2022 roku projekty wspierające obywateli Ukrainy. W działania pomocowe zaangażowało się również Koło Gospodyń Miejskich „Drzewiczanki” w Drzewicy oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy. Drzewicka delegacja składała się więc nie tylko z wolontariuszy DCW, ale również przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji, których oddzielne inicjatywy zapewniły kompleksowe wsparcie obywatelom Ukrainy. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” składa gorące podziękowania za zaproszenie organizatorom wydarzenia.