W środę, 6 stycznia 2021 r. w kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Drzewicy obchodzono uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną potocznie Świętem Trzech Króli. Święto odwołuje się do fragmentu z Ewangelii Św. Mateusza, który opowiada o przybyciu Mędrców ze Wschodu. Od kilku lat ulicami naszego miasta, w tym dniu, przechodził radosny Orszak Trzech Króli. Uczestnicy udawali się do Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, gdzie oddawano symboliczny pokłon Dziecięciu Jezus. Wydarzenie kończyły jasełka połączone ze wspólnym kolędowaniem. W tym roku, ze względu na obowiązujące ograniczenia sanitarne, celebracja Święta Trzech Króli wyglądała inaczej. Drzewickie obchody rozpoczęły się od „Orszakowego Kolędowania”, które zostało przygotowane przez młodzież z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy pod opieką instruktorki Marty Szymańskiej oraz ks. Michała Kopcińskiego. Wspólne kolędowanie było wprowadzeniem do uroczystej Mszy Świętej z udziałem Mędrców ze Wschodu. W ich rolę wcielili się: Jan Dąbrowski, Stanisław Madej i Zdzisław Domański. W sprawowanej o godz. 12 mszy wzięli udział m.in. strażacy z OSP w Drzewicy, którzy zapewniali asystę honorową Mędrcom oraz w pięknych strojach ludowych, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Orszakowe korony, śpiewniki i naklejki zawdzięczamy Fundacji Orszak Trzech Króli, której dziękujemy jednocześnie za kolejny rok współpracy. Dziękujemy również Parafii pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Drzewicy, Regionalnemu Centrum Kultury w Drzewicy oraz druhom z OSP w Drzewicy i Jelni.

Wolontariusze Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” zakończyli dystrybucję zestawów świątecznych dla osób samotnych z terenu Gminy Drzewica. Niestety w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną oraz liczne ograniczenia nie odbyło się tradycyjne Spotkanie Wigilijne. Wolontariusze po raz kolejny wyruszyli jednak w teren, by na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia przekazać pomoc potrzebującym. Zestawy świąteczne składające się z tradycyjnych potraw wigilijnych oraz artykułów spożywczych zostały dostarczone do 50 osób wskazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy. Działanie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego „Aktywni Seniorzy” dofinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego.

W poniedziałek, 21 grudnia 2020 r. podczas XXVII Sesji Rady Miejskiej w Drzewicy, Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski wraz z Przewodniczącą Rady Dorotą Wiktorowicz złożyli gratulacje Prezesowi Zarządu Dominkowi Niemirskiemu z okazji jubileuszu 10-lecia Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Drzewica podziękowali za dotychczasowe działania na rzecz lokalnej społeczności i życzyli realizacji kolejnych inicjatyw, wręczając okolicznościową tabliczkę z dedykacją dla wszystkich wolontariuszy DCW. Prezes Zarządu Dominik Niemirski, w imieniu społeczników podziękował za dostrzeżenie pracy, okazaną pomoc i wsparcie w realizacji zadań statutowych.

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” zakończyło realizację zadania publicznego pt. „Pomoc świąteczna” dofinansowanego ze środków Wojewody Łódzkiego. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną oraz wynikające z niej liczne ograniczenia, nie odbyło się wspólne Spotkanie Przedświąteczne, w trakcie którego wręczane były prezenty. Paczki świąteczne zostały przekazane do osób potrzebujących za pośrednictwem partnerów współpracujących przy realizacji zadania, w tym m.in. placówek oświatowych oraz placówek wsparcia dziennego. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” przekazało łącznie 200 paczek świątecznych.

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” od maja 2019 roku było uczestnikiem projektu "Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego" realizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu "Centerko". Projekt był dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Udział w programie uwzględniał indywidualne wsparcie oraz następujące ścieżki rozwoju: szkolenia dla liderów i koordynatorów Lokalnych Centów Wolontariatu, wizyty superwizyjne i monitorujące coacha w placówkach, konsultacje z tutorem oraz certyfikację. Pakiet wsparcia, pomoc specjalistów oraz dostęp do materiałów i narzędzi, niezbędnych do prowadzenia właściwej współpracy z wolontariuszami przyczynił się do uporządkowania wiedzy, nawiązania nowych kontaktów oraz zdobycia nowego doświadczenia przez przedstawicieli DCW „Ofiarna dłoń”. Udział w projekcie zakończył się przyznaniem dla Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” certyfikatu „Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom”. Certyfikat potwierdza, że nasza organizacja spełnia standardy współpracy z wolontariuszami określone w programie Dobry Wolontariat realizowanym przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.