W środę, 10 listopada 2021 roku w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości na scenie Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy swoje umiejętności wokalne i recytatorskie zaprezentowali seniorzy. Wszystko za sprawą konkursu „Świadek dziejów”, który został zorganizowany przez Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” przy udziale Dziennego Domu Senior+ w Drzewicy oraz Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Na zaproszenie organizatora odpowiedziało dziesięć podmiotów działających na rzecz osób starszych, które przygotowały występ grupowy. Do konkursu indywidualnego zgłosiło się dziewięciu seniorów. Uczestnicy konkursu prezentowali pieśni i utwory poetyckie o tematyce patriotycznej. Wydarzenie otworzył prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski, który powitał uczestników konkursu oraz przybyłych gości. Następnie kierownik Dziennego Domu Senior+ w Drzewicy Paulina Wołynkiewicz przybliżyła zgromadzonym cel konkursu oraz historię związaną z powstaniem pomysłu na jego organizację. Niezwykle poruszającym momentem wydarzenia była prezentacja filmu zawierającego wspomnienia trudnego czasu dzieciństwa i dorastania w okresie konfliktów zbrojnych i okupacji podopiecznych Dziennego Domu Senior+ w Drzewicy Józefa Kraula oraz śp. Teresy Kaczorkiewicz. Po prezentacji głos zabrał burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, który podkreślił ważność wiedzy i doświadczeń życiowych seniorów, a także niezwykle bogaty zasób wspomnień z danych lat w wychowaniu młodego pokolenia. Część oficjalną zakończyła prezentacja umiejętności recytatorskich w wykonaniu Franciszka Urbańczyka oraz Stefana Sobolewskiego, podopiecznych Dziennego Domu Senior+ w Drzewicy. Następnie przystąpiono do dziewiętnastu przesłuchań konkursowych. Na scenie zaprezentowali się seniorzy z Opoczna, Miedznej Drewnianej, Odrzywołu, Niemojowic, Tomaszowa Mazowieckiego, Komorowa oraz Drzewicy. Wydarzenie zakończyło się uroczystym wręczeniem nagród rzeczowych za prezentację indywidualną oraz nagrody Grand Prix Konkursu. Na zakończenie uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe kubki oraz zestawy obiadowe. Seniorom składamy serdeczne podziękowania za udział w konkursie, a naszym partnerom – współorganizatorom wydarzenia dziękujemy za współpracę, okazaną pomoc i wsparcie. Konkurs dla seniorów „Świadek dziejów” został zorganizowany w ramach operacji pn. „JUNIOR-SENIOR” współfinansowanej za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Pilicy ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W sobotę, 6 listopada 2021 r. grupa seniorów z Drzewicy pod opieką wolontariuszy Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” wzięła udział w wyjeździe do Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Uczestnicy wyjazdu podziwiali na scenie dynamiczne widowisko, które miało na celu przypomnienie piosenek legendarnej szwedzkiej grupy wokalnej ABBA. Na scenie zaprezentowało się ponad 20 muzyków. Za całość projektu muzycznego odpowiedzialny był Wojciech Zieliński – kompozytor, aranżer, kierownik muzyczny, dyrygent, który niedawno opracował muzykę i koncertował z projektem Doda Symfonicznie, a teraz postanowił przypomnieć słuchaczom dziedzictwo swojej ukochanej ABBY. Wśród piosenek, które można było usłyszeć w nowej interpretacji, znalazły się takie przeboje, jak: Money, Money, Money, Chiquitita, Knowing Me, Knowing You, Gimme! Gimme! Gimme!, Mamma Mia, Dancing Queen. Wyjazd do Filharmonii Łódzkiej został zorganizowany w ramach zadania publicznego pt. „Aktywni Seniorzy” współfinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego.

W niedzielę, 24 października 2021 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbył się Ogólnopolski Festiwal Etnograficzny „ETNO-REGIONY DRZEWICA”. Wydarzenie, którego celem była prezentacja regionów etnograficznych Polski zostało zorganizowane w ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” dofinansowanie na realizację zadania pozyskało za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało dziewięć zespołów folklorystycznych, które reprezentowały sześć regionów etnograficznych. Wydarzenie otworzyli: dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Alina Szymańska oraz Prezes DCW „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski. Prezes w swoim wystąpieniu podkreślając znaczenie i wpływ życia naszych przodków na współczesną kulturę, przytoczył słowa pisarza i działacza społecznego okresu dwudziestolecia międzywojennego Jerzego Waldorffa, który w swojej twórczości zapisał niezwykle istotną, a zarazem bardzo prostą instrukcję dla każdego z następnych pokoleń - „Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji i ocalania pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkości narodu.” W części rozpoczynającej Festiwal głos zabrał również Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, który powitał uczestników Festiwalu w Drzewicy oraz podziękował organizatorom za inicjatywę, a zespołom za przyjęcie zaproszenia i przybycie na wydarzenie. Na scenie Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy zaprezentowali się: Zespół Pieśni i Tańca „Drzewiczanie”, Zespół Folklorystyczny „Mali Drzewiczanie”, Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”, Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”, Koło Gospodyń Miejskich "Drzewiczanki" w Drzewicy, Folk Kapela „Góralska Hora”, Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”, Zespół Śpiewaczy „Ksinzoki” oraz Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”. Barwne prezentacje zespołów folklorystycznych, które trwały nieprzerwanie przez blisko pięć godzin były nie lada ucztą dla miłośników tradycji, kultury i folkloru. Ponadto, podczas wydarzenia promowane były również ekologiczne produkty regionalne w formie dań przygotowanych przez Koło Gospodyń Miejskich "Drzewiczanki" w Drzewicy. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” składa serdeczne podziękowania wszystkim zespołom uczestniczącym w Festiwalu, współorganizatorom wydarzenia – dyrekcji i pracownikom Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, a także dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, za udostępnienie szkoły i przyjęcie zespołów.

Gmina Białaczów będzie gospodarzem wydarzenia „Senioralia Opoczyńskie 2021”. Stosowne porozumienie określające zasady współpracy zostało podpisane we wtorek, 19 października 2021 r. w Urzędzie Gminy w Białaczowie. W trakcie spotkania organizacyjnego Gminę Białaczów reprezentowała Wójt Gminy Barbara Goworek, natomiast Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” reprezentował Prezes Zarządu Dominik Niemirski. W spotkaniu wzięła również udział kierownik Dom Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR" w Miedznej Drewnianej Magdalena Pytlos. W trakcie spotkania zostały omówione warunki współpracy oraz zasady organizacji wydarzenia. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna nie pokrzyżuje nam planów i w czwartek, 18 listopada 2021 r. spotkamy się z seniorami w Białaczowie. Wydarzenie będzie zorganizowane w ramach zadania publicznego „Aktywni Seniorzy” współfinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego.

 

We wtorek, 21 września 2021 roku w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych za wybitną działalność społeczną. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński. – Odznaczenia, które dziś Państwo otrzymali są wyrazem wdzięczności za piękną i pełną oddania służbę województwu łódzkiemu oraz jego mieszkańcom. Choć działają Państwo w różnych obszarach społecznego życia, to spoiwem Państwa wielowymiarowych aktywności jest autentyczna troska o lokalną wspólnotę. Państwa postawa jest dla nas inspiracją i wzorem obywatelskiego zaangażowania. Dziękuję Państwu za trud i poświęcenie oraz płynącą z potrzeby serca codzienną pracę na rzecz małych ojczyzn – powiedział wojewoda łódzki. Wśród odznaczonych mieszkańców naszego regionu znalazł się również Prezes Zarządu Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski. Prezydent RP Andrzej Duda, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, odznaczył Dominika Niemirskiego – Srebrnym Krzyżem Zasługi. Przyznane odznaczenie państwowe jest wspaniałym zwieńczeniem 10-letniej pracy społecznej Prezesa, która zaowocowała w wiele inicjatyw społecznych, zapewnia wsparcie osobom potrzebującym, integruje lokalną społeczność a także angażuje w działalność Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, Koła Gospodyń Miejskich „Drzewiczanki” w Drzewicy oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy. Warto przypomnieć, że Dominik Niemirski w 2015 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Wręczone podczas wczorajszej uroczystości odznaczenie potwierdza nieustającą aktywność społeczną dla dobra naszej małej ojczyzny. Gratulujemy!

W poniedziałek, 20 września 2021 r. na placu za budynkiem Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, przy ulicy Stanisława Staszica, pojawiły się namioty mobilnej pracowni ekologicznej. Wszystko za sprawą Fundacji ARKA z Bielsko-Białej, która przyjechała do Drzewicy na zaproszenie Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. W ramach operacji „JUNIOR-SENIOR” współfinansowanej za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Pilicy ze środków Unii Europejskiej – poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, młodzież z terenu gminy i miasta Drzewica wzięła udział w czterogodzinnych warsztatach ekologicznych, podczas których wykorzystano innowacyjne i nowoczesne metody kształtowania postaw ekologicznych. Zespół animatorów i edukatorów z Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej zapewnił wiele atrakcji na pięciu stanowiskach edukacji ekologicznej, które obejmowały m.in.: kino rowerowe, eko memmory zwierzaki, dużą grę planszową fauna i flora oraz wystawę edukacyjną i puzzle. Dużym zainteresowaniem cieszył się samochód Fundacji, który wyposażony jest w moduły fotowoltaiczne i symulatory komputerowe, wiatraki oraz systemy solarne ukazujące zasadę ich działania. Mamy nadzieję, że działanie to zwróciło uwagę młodzieży na potrzebę ochrony środowiska i dbania o klimat. Serdecznie dziękujemy uczestnikom warsztatów oraz Fundacji ARKA. W warsztatach wzięło udział łącznie 140 osób.