Miło nam poinformować, że przystąpiliśmy do projektu „Język wobec starości – szacunek w praktyce”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca. Projekt realizowany będzie przez 20 miesięcy, do 31.10.2022 r.), na terenie województwa łódzkiego w siedmiu gminach: Drzewicy, Inowłodzu, Łasku, Łowiczu, Opocznie, Uniejowie i Żarnowie. Celem projektu jest przeciwdziałanie używaniu wobec osób starszych dyskryminującego języka elderspeak (a także wprowadzenie do języka polskiego nowych terminów – „dziadurzenie” i „gerontomowa” – jako tłum. ang. „elderspeak”). Zaplanowane w projekcie działania to warsztaty edukacyjno-aktywizujące, w których wezmą udział grupy seniorów z każdej gminy objętej projektem oraz osoby pracujące z seniorami oraz kampania społeczna adresowana do społeczności lokalnej. Działania mają ograniczyć przyczyny elderspeak, uświadomić jego negatywne skutki dla funkcjonowania osób starszych, nauczyć niedyskryminujących form językowych i asertywnego reagowania na dziadurzenie oraz stworzyć – w ramach kampanii społecznej – sieć lokalnych organizacji i instytucji przeciwdziałających dziadurzeniu. „Język wobec starości – szacunek w praktyce” jest pierwszym w Polsce projektem podejmującym problem dziadurzenia.

Jak co roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała również w Drzewicy, gdzie organizacją finału po raz kolejny zajęło się Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy oraz Urzędem Miejskim w Drzewicy. Tegoroczny finał ze względu na obowiązujące ograniczenia wynikające ze stanu pandemii nie miał znanej z poprzednich lat formy. Od 20 do 30 stycznia prowadziliśmy licytacje on-line przedmiotów i voucherów, które zostały przekazane przez partnerów i sponsorów 29. Finału WOŚP. Licytacje odbywały się za pośrednictwem strony internetowej DCW „Ofiarna dłoń”. Do nabycia były m.in. bony na zabiegi kosmetyczne, vouchery na zakup kwiatów, voucher na badania psychologiczne dla kierowców, vouchery na skorzystanie z wodnych atrakcji nad drzewickim zalewem, noże kuchenne, garnki, patelnie lokalnej firmy GERLACH, obrazy, ręcznie wykonane upominki, akcesoria dla psów, zestawy gadżetów przekazane przez lokalne stowarzyszenia i instytucje oraz gadżety WOŚP. Oprócz licytacji prowadziliśmy również akcję „Wirtualna Puszka Wolontariusza”. Każda osoba mogła przekazać przelewem dowolną kwotę przypisaną bezpośrednio do wybranego przez siebie wolontariusza. Tradycyjna zbiórka do puszek kwestarskich została przeprowadzona w dniu finału – w niedzielę, 31 stycznia 2021 r. Od rana do późnych godzin popołudniowych datki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierało kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy kwestowali na terenie powiatu opoczyńskiego i przysuskiego, m.in. w Drzewicy, Domasznie, Radzicach Dużych, Libiszowie, Poświętnem, Bielinach, Nieznamierowicach, Rusinowie oraz Odrzywole. Darczyńcy mogli wspierać WOŚP również w Regionalnym Centrum Kultury, wrzucając pieniądze do puszki stacjonarnej. Od godz. 15 udostępniliśmy również terminal płatniczy. Korzystali z niego m.in. zwycięzcy licytacji online, którzy przychodzili do RCK, by odebrać wylicytowane przedmioty lub vouchery. Finał w Drzewicy zakończył się tradycyjnym „Światełkiem do nieba”. O godz. 20, w kulminacyjnym momencie finału, na placu za RCK odbył się efektowny pokaz sztucznych ogni. Ze wstępnych rozliczeń wynika, że w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało nam się zebrać 17.077,46 zł. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną to bardzo dobry wynik. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasz Sztab i wolontariuszy. Dziękujemy partnerom, sponsorom i oczywiście wolontariuszom, którzy przez cały dzień dzielnie kwestowali w terenie. Za opiekę i troskę o nasze bezpieczeństwo dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Opocznie oraz Przysusze.

W środę, 6 stycznia 2021 r. w kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Drzewicy obchodzono uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną potocznie Świętem Trzech Króli. Święto odwołuje się do fragmentu z Ewangelii Św. Mateusza, który opowiada o przybyciu Mędrców ze Wschodu. Od kilku lat ulicami naszego miasta, w tym dniu, przechodził radosny Orszak Trzech Króli. Uczestnicy udawali się do Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, gdzie oddawano symboliczny pokłon Dziecięciu Jezus. Wydarzenie kończyły jasełka połączone ze wspólnym kolędowaniem. W tym roku, ze względu na obowiązujące ograniczenia sanitarne, celebracja Święta Trzech Króli wyglądała inaczej. Drzewickie obchody rozpoczęły się od „Orszakowego Kolędowania”, które zostało przygotowane przez młodzież z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy pod opieką instruktorki Marty Szymańskiej oraz ks. Michała Kopcińskiego. Wspólne kolędowanie było wprowadzeniem do uroczystej Mszy Świętej z udziałem Mędrców ze Wschodu. W ich rolę wcielili się: Jan Dąbrowski, Stanisław Madej i Zdzisław Domański. W sprawowanej o godz. 12 mszy wzięli udział m.in. strażacy z OSP w Drzewicy, którzy zapewniali asystę honorową Mędrcom oraz w pięknych strojach ludowych, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Orszakowe korony, śpiewniki i naklejki zawdzięczamy Fundacji Orszak Trzech Króli, której dziękujemy jednocześnie za kolejny rok współpracy. Dziękujemy również Parafii pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Drzewicy, Regionalnemu Centrum Kultury w Drzewicy oraz druhom z OSP w Drzewicy i Jelni.

Wolontariusze Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” zakończyli dystrybucję zestawów świątecznych dla osób samotnych z terenu Gminy Drzewica. Niestety w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną oraz liczne ograniczenia nie odbyło się tradycyjne Spotkanie Wigilijne. Wolontariusze po raz kolejny wyruszyli jednak w teren, by na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia przekazać pomoc potrzebującym. Zestawy świąteczne składające się z tradycyjnych potraw wigilijnych oraz artykułów spożywczych zostały dostarczone do 50 osób wskazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy. Działanie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego „Aktywni Seniorzy” dofinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego.

W poniedziałek, 21 grudnia 2020 r. podczas XXVII Sesji Rady Miejskiej w Drzewicy, Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski wraz z Przewodniczącą Rady Dorotą Wiktorowicz złożyli gratulacje Prezesowi Zarządu Dominkowi Niemirskiemu z okazji jubileuszu 10-lecia Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Drzewica podziękowali za dotychczasowe działania na rzecz lokalnej społeczności i życzyli realizacji kolejnych inicjatyw, wręczając okolicznościową tabliczkę z dedykacją dla wszystkich wolontariuszy DCW. Prezes Zarządu Dominik Niemirski, w imieniu społeczników podziękował za dostrzeżenie pracy, okazaną pomoc i wsparcie w realizacji zadań statutowych.

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” zakończyło realizację zadania publicznego pt. „Pomoc świąteczna” dofinansowanego ze środków Wojewody Łódzkiego. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną oraz wynikające z niej liczne ograniczenia, nie odbyło się wspólne Spotkanie Przedświąteczne, w trakcie którego wręczane były prezenty. Paczki świąteczne zostały przekazane do osób potrzebujących za pośrednictwem partnerów współpracujących przy realizacji zadania, w tym m.in. placówek oświatowych oraz placówek wsparcia dziennego. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” przekazało łącznie 200 paczek świątecznych.