W tym roku, już po raz ósmy Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” przystąpiło do realizacji zadania publicznego pt. „Pomoc świąteczna” współfinansowanego ze środków Wojewody Łódzkiego. Partnerem przy realizacji zadania było Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy. Dzięki współpracy udało się przygotować 250 świątecznych paczek, które zostały rozdane dzieciom podczas spotkania z Mikołajem. Tradycyjne spotkanie mikołajkowe uświetniła przedstawieniem grupa teatralna „Bez cukru”, która wystawiła bajkę „Pchła Szachrajka”. Reżyserem spektaklu była instruktorka Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Marta Szymańska. To właśnie z jej inicjatywy w 2019 roku powstała grupa skupiająca drzewickich aktorów, która zapewnia artystyczne doznania dla najmłodszych mieszkańców gminy i miasta Drzewica. „Pchła Szachrajka” w wykonaniu lokalnej grupy teatralnej wyraźnie przypadła do gustu widowni, która gromko oklaskiwała grę aktorską, kostiumy oraz efektowną scenografię. Wydarzenie przyniosło mnóstwo radości dzieciom, które z uśmiechem opuszczały budynek Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.

W poniedziałek, 6 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych odbył się uroczysty apel z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Apel połączony był z jubileuszem 5-lecia działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Klubu oraz promocji wolontariatu wśród uczniów szkoły. Cała społeczność szkolna przygotowała plakaty i ubrała się odświętnie. W uroczystym apelu wziął również udział Prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski. Działalność Prezesa DCW była inspiracją do utworzenia SKW przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych. W 2016 roku Prezes Dominik Niemirski był pierwszym zaproszonym gościem, jako OSOBOWOŚĆ-WOLONTARIUSZ, którego warto naśladować. Szkolny Klub Wolontariatu powstał z inicjatywy p. Ewy Koryckiej,  p. Joanny Matysiak i p. Magdaleny Drążkiewicz, którą obecnie zastępuje p. Katarzyna Czarnecka.  W przeciągu 5 lat na rzecz klubu pracowało 52 uczniów. Średnio w ciągu każdego roku podejmowanych było 10 akcji. Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu oraz dziękujemy za współpracę.

W sobotę, 4 grudnia 2021 r. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” zorganizowało wyjazd do Teatru Małego w Łodzi. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w spektaklu pt. „Sztuka” Yasminy Rezy w reżyserii Mariusza Pilawskiego. Bohaterowie tej sztuki: Serge, Marc i Yvan stanęli w obliczu możliwego rozpadu swojej przyjaźni. Sztuka potwierdziła, że nawet najcenniejszy przedmiot nie zastąpi nam międzyludzkiej, zażyłej i prawdziwej przyjaźni. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom wyjazdu za wspólnie spędzony czas. Działanie zostało zorganizowane w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” przekazało 50 paczek ze środkami czystości i higieny osobistej osobom starszym oraz osobom z niepełnosprawnością znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Drzewica. Działanie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego pt. „Twoja przyszłość” współfinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego, za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” zakończyło realizację kolejnego etapu zadania publicznego pt. „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” współfinansowanego ze środków Wojewody Łódzkiego. W ramach działania we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drzewicy zapewniliśmy jednorazową pomoc rzeczową w formie opału najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Drzewica. Pomoc dotarła do 15 beneficjentów. W ramach zadania zakupiliśmy ponad 7 ton opału.

W czwartek, 18 listopada 2021 r. po raz szósty odbyły się Senioralia Opoczyńskie. Współorganizatorem wydarzenia oraz gospodarzem spotkania była w tym roku Gmina Białaczów. Senioralia Opoczyńskie to wydarzenie, którego inicjatorem jest Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Od 2016 roku spotkania seniorów o charakterze integracyjnym i zasięgu powiatowym odbywają się każdego roku w innej gminie na terenie powiatu opoczyńskiego. Poprzednie edycje odbyły się w Drzewicy, Poświętnem, Mniszkowie i Żarnowie. Rok 2020 przejdzie do historii ze względu na epidemię koronawirusa, która przyczyniła się do powszechnej izolacji społecznej oraz zaburzenia naturalnej otwartości na kontakty międzyludzkie. Mimo trudnego czasu, dzięki współpracy, w 2020 roku udało nam się jednak podtrzymać tradycję i zachować ciągłość naszych spotkań w ramach Senioraliów Opoczyńskich. Seniorzy w minionym roku spotkali się w małych grupach, w swoich gminach, ale wszystkich połączyły wzruszające krótkie filmy, na których seniorzy przesyłali gorące pozdrowienia dla swoich koleżanek i kolegów oraz wyrażali nadzieję na spotkanie w przyszłym roku. Na szczęście obowiązujące obostrzenia sanitarne i ogólna sytuacja epidemiczna pozwoliły na organizację w bieżącym roku spotkania w tradycyjnej formule, ale niestety z ograniczeniami w zakresie liczby uczestników. Senioralia Opoczyńskie rozpoczęły się od mszy świętej w intencji osób starszych, którą odprawił proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Białaczowie ks. kan. Henryk Wójcik. W oprawę mszy zaangażowali się również seniorzy i organizatorzy tegorocznego spotkania. Po wspólnej modlitwie uczestnicy wydarzenia zgromadzili się w Świetlicy Wiejskiej w Białaczowie. Oficjalnego otwarcia Senioraliów dokonali organizatorzy – Wójt Gminy Białaczów Barbara Goworek i Prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski. Na wydarzenie przybyli również zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Robert Telus, Starosta Powiatu Opoczyńskiego Marcin Baranowski, Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, Wójt Gminy Mniszków Paweł Werłos, Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki oraz przedstawicielki Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – p.o. Kierownika Wydziału ds. Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej Anna Mostowska oraz Maria Kaczmarczyk. Na ręce organizatorów wydarzenia, za pośrednictwem Posła Roberta Telusa list gratulacyjny z okazji Senioraliów Opoczyńskich przekazała również Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Podczas przemówień przybyłych na wydarzenie gości wybrzmiały słowa podziękowań dla organizatorów spotkania oraz życzenia z racji 6. urodzin Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR" w Miedznej Drewnianej. Seniorzy z placówki obchodzącej swój jubileusz w krótkim występie artystycznym zaprezentowali przed licznie zgromadzoną publicznością swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Część oficjalną wydarzenia zakończył wykład na temat sytuacji seniorów w dobie COVID-19, który wygłosiła dr Marzena Jaciubek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie przyszedł czas na obiad i wspólną zabawę, która trwała do późnych godzin nocnych. Uczestnicy wydarzenia praktycznie nie schodzili z parkietu za sprawą Zespołu Muzycznego MAREX. Miłą niespodzianką dla seniorów uczestniczących w wydarzeniu był specjalnie przygotowany na ten dzień tort. Serdecznie dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę! Za wspaniałą współpracę bardzo dziękujemy Pani Wójt Gminy Białaczów Barbarze Goworek oraz pracownikom Urzędu Gminy w Białaczowie zaangażowanym w organizację wydarzenia, a także Kierownikowi Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR" w Miedznej Drewnianej Pani Magdalenie Pytlos. Senioralia Opoczyńskie Białaczów 2021 zostały zorganizowane w ramach zadania publicznego pod tytułem „Aktywni Seniorzy” współfinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego, za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.