Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” od maja 2019 roku było uczestnikiem projektu "Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego" realizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu "Centerko". Projekt był dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Udział w programie uwzględniał indywidualne wsparcie oraz następujące ścieżki rozwoju: szkolenia dla liderów i koordynatorów Lokalnych Centów Wolontariatu, wizyty superwizyjne i monitorujące coacha w placówkach, konsultacje z tutorem oraz certyfikację. Pakiet wsparcia, pomoc specjalistów oraz dostęp do materiałów i narzędzi, niezbędnych do prowadzenia właściwej współpracy z wolontariuszami przyczynił się do uporządkowania wiedzy, nawiązania nowych kontaktów oraz zdobycia nowego doświadczenia przez przedstawicieli DCW „Ofiarna dłoń”. Udział w projekcie zakończył się przyznaniem dla Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” certyfikatu „Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom”. Certyfikat potwierdza, że nasza organizacja spełnia standardy współpracy z wolontariuszami określone w programie Dobry Wolontariat realizowanym przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

W piątkowy wieczór, 3 grudnia 2010 roku w ówczesnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, a obecnie Zespole Szkół Powiatowych zgromadziła się grupa piętnastu osób, które postanowiły powołać stowarzyszenie o nazwie DRZEWICKIE CENTRUM WOLONTARIATU „OFIARNA DŁOŃ”. Wśród założycieli byli przede wszystkim uczniowie oraz pracownicy szkoły. Inicjatywa była odpowiedzią na potrzebę niesienia bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz podejmowania działań integrujących społeczność lokalną. Fundament stowarzyszenia budowany był na akcjach społecznych realizowanych przez sekcję wolontariatu przy Samorządzie Uczniowskim Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy. Jedną z nich była pomoc dla powodzian w maju 2010 roku. Niezależnie od siebie o takiej potrzebie pomyśleli dyrektorka ZSPg Monika Machula, przewodniczący samorządu uczniowskiego Dominik Niemirski i ks. Paweł Kończyk. W akcję włączyły się wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy i miasta Drzewica, wiele instytucji, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Ostatecznie, impulsem do podjęcia decyzji o utworzeniu stowarzyszenia, które miało oferować stałą pomoc i wsparcie, był tragiczny wypadek busa pod Nowym Miastem nad Pilicą, w którym zginęło 18 mieszkańców gminy Drzewica. Niezmiennie, od 10 lat, mottem działalności drzewickich wolontariuszy są słowa Juliusza Verne – „Niesienie pomocy czyni z nas prawdziwych ludzi”. To właśnie w tych słowach społecznicy odnajdują sens swojej pracy, poświęcenia i zaangażowania we wszystkie podejmowane inicjatywy. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” już w pierwszym roku działalności przystąpiło do realizacji programów pomocowych dla osób potrzebujących. W 2011 roku stowarzyszenie pozyskało wózki toaletowe i balkoniki, które zostały przekazane osobom z niepełnosprawnościami. W tym samym roku stowarzyszenie rozpoczęło realizację programu pomocy rzeczowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a rok później dzięki współpracy z partnerami programu bezpłatnej rehabilitacji dla podopiecznych stowarzyszenia. Z każdym rokiem liczba podejmowanych inicjatyw rosła. Dzięki aktywności wolontariuszy w 2013 roku do Drzewicy powrócił punkt stałej dystrybucji żywności w ramach programu PEAD, który stowarzyszenie prowadziło do 2017 roku. Jedną z pierwszych dużych akcji pomocowych było Gminne Spotkanie Przedświąteczne dla dzieci, które realizowane jest corocznie od 2013 roku. Z tej formy pomocy skorzystało ponad 2.100 osób. W 2014 roku stowarzyszenie przystąpiło do realizacji pierwszego projektu, którego głównym celem był wzrost kompetencji społecznych i zawodowych oraz wejście na rynek pracy osób niepełnosprawnych. W tym samym roku DCW „Ofiarna dłoń” przejęło inicjatywę organizacji spotkań wigilijnych dla osób samotnych, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem.  Od 2015 roku DCW „Ofiarna dłoń” jest organizatorem wydarzenia pn. „Dzień Zdrowia”, które zachęca mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych badań, porad i konsultacji medycznych. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” było również organizatorem wielu wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym oraz integracyjnym. Wśród nich warto wymienić: Rewię Sztuki Ludowej, Senioralia Opoczyńskie, Regionalny Festiwal Skrytych Talentów, Drzewicką Sztafetę Wolności, piknik „Chwytaj radość!”, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, czy organizowany wspólnie z ZSPg w Drzewicy – Festiwal Kultury, Nauki i Talentów w formie przeglądu dorobku edukacyjnego oraz kulturalnego placówek oświatowych. Od 2016 roku stowarzyszenie jest organizatorem Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wydarzeń towarzyszących finałowi, które przygotowuje we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy. W 2017 roku z inicjatywy DCW „Ofiarna dłoń” po raz pierwszy ulicami Drzewicy przeszedł Orszak Trzech Króli. Wdrożony został również program pomocy psychologicznej dla rodzin i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej. Stowarzyszenie na przestrzeni lat podejmowało wiele działań na rzecz osób starszych. Od 2012 roku w ramach Centrum Aktywności Seniora prowadzone są warsztaty edukacyjne, ogólnorozwojowe oraz rekreacyjne dla seniorów. W 2018 roku stowarzyszenie wspólnie z funkcjonariuszami Policji realizowało lokalną kampanię społeczną „Bezpieczny Senior”. W 2019 roku Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” zorganizowało pierwsze Śniadanie Wielkanocne dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnością, które zgromadziło ponad 70 uczestników. Stowarzyszenie było również organizatorem wielu wyjazdów rehabilitacyjnych i kulturalno-oświatowych dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” udziela osobom potrzebującym pomocy w formie środków czystości i higieny osobistej, podstawowego sprzętu AGD oraz opału. Z tej formy pomocy skorzystało już ponad 325 mieszkańców gminy Drzewica. Stowarzyszenie od początku swojej działalności zrealizowało 68 projektów, których łączna wartość przekroczyła 1.200.000 zł. Drzewickim Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” kieruje od początku pomysłodawca stowarzyszenia – Dominik Niemirski, który pełni funkcję Prezesa Zarządu. Obecnie w działalność stowarzyszenia zaangażowanych jest ponad czterdzieści osób, które nie szczędzą sił i energii do aktywności społecznej, również w czasie epidemii. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” realizuje drugą edycję lokalnej akcji społecznej „Wspieram Seniora”. Z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom, uczestnikom działań oraz naszym partnerom: Wojewodzie Łódzkiemu, Wicewojewodom oraz pracownikom Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Marszałkowi Województwa Łódzkiego, Wicemarszałkom i Członkom Zarządu, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Staroście Powiatu Opoczyńskiego, Wicestaroście i Członkom Zarządu, pracownikom Starostwa Powiatowego w Opocznie, Burmistrzowi Drzewicy i pracownikom Urzędu Miejskiego w Drzewicy, Wójtowi Gminy Poświętne i pracownikom Urzędu Gminy w Poświętnem, Wójtowi Gminy Mniszków i pracownikom Urzędu Gminy w Mniszkowie, Wójtowi Gminy Żarnów i pracownikom Urzędu Gminy w Żarnowie, dyrekcji i pracownikom Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy, dyrekcji i pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, dyrekcji i pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie, dyrekcji i pracownikom Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy, komendantowi i funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, komendantowi i funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, księżom z parafii na terenie powiatu opoczyńskiego, dyrekcji i pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu opoczyńskiego, dyrektorom i pracownikom instytucji kultury, w szczególności Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, dyrektorom i pracownikom placówek oświatowych, dyrektorom, kierownikom, pracownikom i podopiecznym placówek wsparcia dziennego, dyrektorom, kierownikom i pracownikom instytucji i firm, z którymi współpracujemy, komendantowi Gminnego Związku OSP RP w Drzewicy, prezesom, naczelnikom i druhom OSP, prezesom, przewodniczącym, pracownikom i członkom stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych oraz kół gospodyń wiejskich, w szczególności Stowarzyszenia „Dolina Pilicy”, Fundacji RAZEM, Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacji Orszak Trzech Króli, Regionalnego Centrum Wolontariatu "Centerko" w Łodzi, Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Drzewicy, Koła Gospodyń Miejskich "Drzewiczanki" w Drzewicy. Dziękujemy mediom – Radio Plus Radom, Radomski Gość Niedzielny, Tygodnik Opoczyński, portal Mazopolska.pl. Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom, które wspierają naszą działalność.

Ogłaszamy nabór Wolontariuszy do organizacji 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez Sztab #3941 utworzony przy Drzewickim Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Finał odbędzie się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia, tym razem 10 stycznia 2021 r., a jego celem będzie systemowe wsparcie laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. Hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy brzmi – Finał z głową. Podobnie, jak w latach ubiegłych, kandydaci na wolontariusza mogą zgłaszać chęć udziału w Finale, poprzez wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do siedziby Sztabu, za pośrednictwem sekretariatu Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy (ul. Staszica 5). Kandydat na wolontariusza powinien dostarczyć ankietę w terminie do dnia 4 grudnia 2020 r., a następnie w ciągu 3 dni od dostarczenia powinien przesłać swoje zdjęcie do identyfikatora na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przypominamy, że zdjęcie musi spełniać trzy podstawowe warunki: na zdjęciu w sposób wyraźny musi być widoczna twarz wolontariusza, format pliku JPG, wymiarach nie mniejsze niż 600 x 800 pikseli. Szczegółowe warunki rekrutacji zostały określone w Procedurze naboru wolontariuszy 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Sztab #3941 Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, która jest dostępna na stronie stowarzyszenia.

> Regulamin Wolontariusza 29. Finału WOŚP

> Ankieta dla kandydata na Wolontariusza 29. Finału WOŚP

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” ogłosiło nabór Wolontariuszy do drugiej edycji akcji społecznej #WspieramSeniora. Wolontariuszem może zostać osoba, która ma co najmniej 18 lat, ale nie więcej niż 50 lat oraz chce pomóc samotnym osobom starszym i chorym. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, kandydat na Wolontariusza nie może mieć objawów przeziębienia lub grypy, a także nie miał kontaktu w ciągu ostatnich 14 dni z osobą, która wróciła z zagranicy, osobą przeziębioną lub chorą oraz osobą przebywającą w kwarantannie. Akcja społeczna skierowana jest głównie do samotnych i chorych osób starszych z terenu Gminy Drzewica. Wolontariusze będą pomagali w robieniu zakupów (artykuły spożywcze i higieniczne, leki), załatwianiu spraw urzędowych, ale przede wszystkim będą utrzymywali stały kontakt z podopiecznymi, by czuwać nad ich stanem zdrowia. Aby zostać Wolontariuszem i włączyć się w pomoc osobom potrzebującym wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link w zakładce "Akcje społeczne") oraz poczekać na kontakt od przedstawiciela Stowarzyszenia. Kandydat na Wolontariusza w formularzu określa preferowaną liczbę podopiecznych oraz obszar działalności. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” listę osób potrzebujących wsparcia ustala we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drzewicy. Masz czas i możliwości, żeby zrobić zakupy dla seniora albo osoby chorej? Nie bój się pomagać. Zostań Bohaterem – zostań Wolontariuszem, który walczy z koronawirusem.

W piątek, 30 października 2020 r. drzewickich Wolontariuszy odwiedziła ekipa TVP Łódź. Społecznicy opowiadali o dwóch akcjach społecznych, które realizowało Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” w trakcie pierwszego lockdown’u. Prezes Zarządu DCW „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski, odpowiadając na pytania redaktor Magdaleny Majewskiej, przedstawił informacje o akcji #WspieramyPomagających, w którą zaangażowali się seniorzy oraz Koło Gospodyń Miejskich „Drzewiczanki” w Drzewicy. Opowiedział również o zasadach realizacji lokalnej akcji #WspieramSeniora, która zapewniała bezpośrednią pomoc samotnym osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością z terenu gminy i miasta Drzewica. Osobistymi przeżyciami z udziału w akcjach społecznych podzielili się również wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w działania – Ewa Sieczak, Monika Madej, Aleksandra Wrzesień i Krzysztof Tyka. Już niebawem będzie można o nas usłyszeć na antenie TVP Łódź, m.in. w Łódzkich Wydarzeniach Dnia oraz magazynie społecznym pod redakcją Magdaleny Majewskiej „W społecznym labiryncie”.

Obchodzony w czwartek, 1 października 2020 r. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych był doskonałą okazją do zainaugurowania cyklu spotkań w ramach Senioraliów Opoczyńskich 2020. Tradycyjna formuła, która była realizowana przez Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” od 2016 roku, zakładała organizację wydarzenia integrującego środowisko osób starszych każdego roku w innej gminie powiatu opoczyńskiego. W spotkaniach brało udział ponad 200 seniorów. W tym roku ze względu na utrzymujący się stan epidemii, jubileuszowa piąta edycja wydarzenia, została zastąpiona spotkaniami w wąskim gronie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Seniorzy, dzięki wsparciu swoich opiekunów przygotowali występy artystyczne oraz krótkie filmiki wideo z życzeniami i pozdrowieniami dla swoich koleżanek i kolegów. W spotkaniach, które odbyły się w Drzewicy, Niemojowicach (Gmina Żarnów), Miedznej Drewnianej (Gmina Białaczów) oraz Przyłęku (Gmina Paradyż) wzięło udział już ponad 90 osób. Na zaproszenia Seniorów chętnie odpowiadają również księża oraz przedstawiciele władz samorządowych poszczególnych gmin. W spotkaniu, które odbyło się w Drzewicy wzięli udział m.in. Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, Prezes Zarządu DCW „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski oraz wikariusz Parafii pw. Św. Łukasza w Drzewicy ks. Mariusz Pałgan. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” dziękuje za współpracę, która przyczyniła się do podtrzymania tradycji Senioraliów Opoczyńskich 2020. Działanie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego „Aktywni Seniorzy” dofinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego.