Komunikaty dla Wolontariuszy

Prezes Zarządu Drzewickiego Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" zaprasza Wolontariuszy Stowarzyszenia na odprawę roboczą w związku z wydarzeniem - Ogólnopolski Festiwal Etnograficzny "ETNO-REGIONY DRZEWICA". Spotkanie odbędzie się w dniu 19 października 2021 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy.

 

PREZES ZARZĄDU

Dominik Niemirski

W związku z zakończeniem procedury konsultacji zmian w Statucie Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” przedkładam projekt dokumentu zawierający uzgodnione zmiany:

 1. W §11 skreśla się zapis „zwykłą większością głosów”.
 2. W §16 ust. 1 wyraz „władz” zastępuje się wyrazami „Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej”.
 3. W §16 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie „Walne Zebranie Członków jest władne podejmować uchwały z zachowaniem zwykłej większości głosów członków uprawnionych do głosowania”.
 4. W §16 skreśla się ust. 3.
 5. W §17 ust. 2 wyrazy „sześć miesięcy” zastępuje się wyrazem „rok” oraz skreśla się zapis „Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz Stowarzyszenia Walnego Zebrania Członków zwołuje Komitet Założycielski.”.
 6. W §18 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie „Zarząd Stowarzyszenia składa się z jednego członka Zarządu, który pełni funkcję Prezesa.”.
 7. W §18 ust. 6 skreśla się wyrazy „lub Wiceprezes”.
 8. W §18 ust. 7 skreśla się wyrazy „działający łącznie z Wiceprezesem lub Skarbnikiem Zarządu”.
 9. W §18 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie „Prezes Zarządu może ustanowić Pełnomocnika Zarządu w drodze uchwały określającej zakres upoważnienia do dokonywania działań w imieniu organizacji.”.
 10. W §18 ust. 9 wyrazy „Wiceprezes Zarządu” zastępuje się wyrazami „Pełnomocnik Zarządu”.
 11. W §19 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie „Komisja Rewizyjna składa się z siedmiu Członków Komisji, w tym: Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji, Sekretarza Komisji oraz czterech Członków Komisji”.
 12. W §20 ust. 6 pkt 1 zapis „5 osób” zastępuje się zapisem „1 osobę” oraz pkt 2 zapis „4 osoby” zastępuje się zapisem „7 osób”.
 13. W §20 ust. 14 skreśla się zapis „Zarządu Stowarzyszenia oraz”.

 

Prezes Zarządu

(-) Dominik Niemirski

 

Do pobrania:

* Projekt Statutu DCW "Ofiarna dłoń" ze zmianami

 

INFORMACJA W SPRAWIE GŁOSOWANIA

 

Ze względu na stan epidemii głosowanie dotyczące zmian w Statucie Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” będzie przeprowadzone za pomocą formularza on-line w terminie od 12.07.2021 r. do 18.07.2021 r. Uprawniony do głosowania jest każdy Członek Stowarzyszenia, któremu przysługuje jeden głos.

 

>>> Formularz do głosowania on-line <<<

 

WYNIKI GŁOSOWANIA

 

 

Publikujemy do wiadomości Wolontariuszy DCW "Ofiarna dłoń" program wyjazdu w Beskidy, który będzie zrealizowany w terminie 22.07.-25.07.2021 r. Informacje organizacyjne będą przekazane za pośrednictwem wiadomości sms.

W związku z przypadającym na dzień 30 czerwca 2021 r. terminem zakończenia kadencji władz Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” – Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybranych w 2019 roku, informuję o rozpoczęciu procedury wyborczej.

 

Terminy poszczególnych czynności wyborczych:

1) termin składania oświadczeń o rezygnacji z prawa wybieralności przez kandydatów – do 20 czerwca 2021 r.,

2) termin weryfikacji listy kandydatów pod względem formalnym (zgodność ze statutem) – do 25 czerwca 2021 r.,

3) termin zatwierdzenia i opublikowania listy kandydatów – do 30 czerwca 2021 r.,

4) termin przeprowadzenia głosowania – do 18 lipca 2021 r.

 

Oświadczenie o rezygnacji z prawa wybieralności

Prezes Zarządu

 

(-) Dominik Niemirski

Prezes Zarządu Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” zaprasza Członków i Wolontariuszy Stowarzyszenia do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmian w Statucie Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Uwagi lub opinie należy przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 10 czerwca 2021 roku.

 

Projekt Statutu Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” – tekst jednolity z 2021 r.